SDM-Valorum werkte een zogenoemde 'owner buy-out' uit. Daarbij verkoopt de ondernemer zijn bedrijf in twee fases. Voor een periode van vijf jaar nemen verschillende investeerders elk een minderheidsparticipatie, terwijl de ondernemer de leiding behoudt. Dan volgt de definitieve verkoop. Met de opbrengst kan de ondernemer eventueel participeren in gelijkaardige transacties.
...