Hoeveel Donald Trump kan de Amerikaanse economie aan? Op het eerste gezicht veel, afgaande op de objectieve cijfers. De economische groei? Dit jaar ruim 3 procent. De Verenigde Staten zijn daarmee een eiland van groei in het ingedommelde Westen. De werkloosheid? Gedaald tot het laagste peil sinds eind de jaren zestig. De inflatie? Onder controle, wat de Amerikaanse centrale bank (de Fed) toelaat de rente geleidelijk op te trekken. De beurs en bedrijfswinsten? Op een recordniveau, ondanks de correctie van de voorbije weken. Het '
...