De financiële geschiedenis van de jongste decennia leest als een serie almaar erger wordende crisissen. Sommige economen leiden daaruit af dat de volgende schok nog harder zal toeslaan dan de crisis van 2008. Volgens de bekende Amerikaanse econoom Barry Eichengreen, een specialist in het monetair en financieel systeem, klopt het dat crashes elkaar steeds sneller opvolgen. "Sinds de jaren zeventig is in heel wat landen de financiële regulering teruggeschroefd en is de omvang van de markten sterk toegenomen. Daardoor is er meer ruimte voor onverwachte en grotere schommelingen."
...