Het loonakkoord voor de Duitse metaal- en elektrosector in Baden-Württemberg bepaalt een loonstijging van 4,3 procent in 2018. Is dat naar Duitse normen een royaal loonakkoord?

"De vakbond IG Metall vroeg een zeer belangrijke stijging van de koopkracht, maar het resultaat is complexer dan die 4,3 procent. Na een overgangsregeling voor de eerste drie maanden van 2018, waarbij de werknemers een premie van 100 euro per maand krijgen, stijgen de lonen op 1 april met 4,3 procent. Vanaf 1 juli 2019 volgt een jaarlijkse premie van 27 procent van een maandloon. Het akkoord loopt eind maart 2020 af. Bekijken we het op 24 maanden, dan stijgen de lonen met ongeveer 5,8 procent. In België is dat in...