Is het sleet, is het overkill, is het onverschilligheid? Ik weet het niet, maar ik ben Donald Trump gewoon aan het worden. Dat verontrust mij.
...