Januari is een leuke maand voor wie een baan heeft. Sinds 31 december krijgen de meer dan 450.000 werknemers in het paritair comité 200, dat is een kwart van alle bedienden, 2,16 procent meer brutoloon. Dat is een gevolg van de aanpassing van de salarissen aan de levensduurte. Het is de hoogste indexering sinds 2013 (2,35%). Ook alle andere werknemers kunnen rekenen op een indexaanpassing, al hangt het tijdstip af van sector tot sector.
...