Het is de tweede grote kapitaalronde van Unifly. De scale-up -een al wat rijpere start-up die klaar is voor de groei - ontstond als een spin-off van de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO). De in 2015 opgerichte nv vulde de eigen middelen van de oprichters aan met geld van het Belgische investeringsfonds QBIC, de investeringsmaatschappij PMV en het Japanse Terra Drone, een specialist in opmetingen met drones.
...