De markt voor bedrijfsfinanciering wordt heet, voor ons zijn het dus rustige dagen", glimlacht Joris Claeys, de managing partner van Capital@rent, een familiefonds gespecialiseerd in achtergestelde leningen, ook wel mezzanineleningen genoemd. Mezzanineleningen worden beschouwd als eigen vermogen. Bij een faillissement krijgt eerst de bank haar geld terug, pas daarna de verschaffer van achtergestelde leningen, als er tenminste geld over is. Daarom zijn mezzanineleningen duurder dan bankleningen.
...