Voor wie niet vertrouwd is met informatica, blijft de blockchain een moeilijk te vatten begrip (zie kader
...