Het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) loopt als een rode draad door de gesprekken met vastgoedprofessionals in de Trends Vastgoedgids 2017 van deze week. De Vlaamse regering wil open ruimte beter beschermen. De ruimte voor werk, woning en recreatie moet intensiever worden gebruikt. Het 'ruimtebeslag' van gemiddeld 6 hectare per dag nu, mag in 2025 nog maar 3 hectare zijn. En tegen 2040 mag zelfs geen nieuwe ruimte meer ingenomen worden. Dan is nieuwbouw verboden buiten de kerngebieden en de steden, de veelbesproken betonstop.
...